Spilleavhengighet og rus


I de siste tiårene har spilleavhengighet vært et voksende problem i Norge, men visste du at spilleavhengighet og rusavhengighet har enorme likheter i det kliniske bildet? Denne artikkelen forklarer deg hvordan vi kan linke spilleavhengighet og rusmisbruk.

Biologiske likheter

Espen Walderhaug, en forsker ved Oslo universitetssykehus, som har fokusert på å finne sammenhengen med gambling og andre avhengighetsproblemer, forklarer at det er bevist at menneskers biologiske likheter, kan være med på å forklare hvordan noen blir avhengige, mens andre aldri utvikler et avhengighetsproblem, til tross for hyppig gambling, eller stort bruk av alkohol.

Avhengighet med og uten substans

Walderhaug forklarer videre at det er to typer avhengighet, substans som inkluderer alkohol og andre former for rus, og avhengighet uten substans, som for eksempel spilleavhengighet.

Avhengighetssykdommer uten substans, som spilleavhengighet, særpreges av tvangshandlinger. Spilleavhengige kan ikke å motstå impulsene, og selv om de har bestemt seg igjen og igjen for å slutte å spille, må de prøve enda litt til. Dette er ofte i et desperat forsøk på å vinne tilbake både penger og selvtillit.

Rusavhengighet er derimot en avhengighet med substans, og til tross for likhetene, kan rusavhengighet ofte være mer preget av ambivalens, og ikke bare tvangshandling. Flere studier påpeker at rusavhengige har mer positiv holdning enn spilleavhengige, noe som gir et inntrykk av at rusingen ikke bare er preget av tvangshandlinger, fortvilelse eller desperasjon.

Slående likheter, men totalt forskjellig

Både spilling og drikking utløser signalstoffer dopamin i hjernen, dette stoffet kan gi en overveldende fornemmelse av velbehag og en svært tilfredsstillende følelse. For eksempel, når en alkoholiker drikker, eller en spilleavhengig spiller, lures hjernen til å tro at vi gjør noe godt.

I likhet med hverandre særpreges både spilleavhengighet og rusmisbruk av avhengighet. Begge tilstandene dreier seg om gjentatte episoder som kan skade det sosiale, yrkesmessige, familiære og materielle livet til den avhengige.

Spilleavhengighet og rusmisbruk, kan skilles ved det fysiske. Spilleavhengighet har nemlig ingen fysiske symptomer, som i rusavhengighet i følge Casinotopplisten.com. Dette gjør at spilleavhengighet er ofte mye vanskeligere å oppdage enn rusmisbruk. Spilleavhengighet blir dermed kalt av psykologer som «den skjulte avhengighet».

Sykdommene som preges av skam og skyld

Til tross for at både spilleavhengighet og alkoholisme er definert som sykdom i diagnoselistene ICD-10 og DSM-IV, preges disse tilstandene av skam og skyld. En stor del av samfunnet vil ikke akseptere noen av disse som en genuin sykdom.

For eksempel, folk med spilleavhengighet eller rusavhengighet, har ikke uten videre rett på sykemelding, og må gå gjennom en lang prosess for å få trygd.

Ved spilleavhengighet stiller både arbeidsgivere og familie ofte direkte krav om at misbrukeren må slutte med den skadelige atferden, uten å forstå at en full behandlingsprosess er nødvendig.

Et av de største problemene med disse sykdommene er at rus- og spilleproblemer er stigmatisert. For misbrukeren er skyldighet- og skamfølelsen enorm, ikke bare har atferden tatt styringen over deres egne liv, men følelsen av skam og skyld blir enda sterkere av at deres tilstand også rammer deres nærmeste.

Behandling av rus og spilleavhengige

Mens enkelte former for avhengighet behandles i kombinasjon med andre substanser, er alkoholisme, rusmisbruk og ludomani (spillegalskap) polikliniske. All spilleavhengighet behandles derimot med psykolog og psykiatri. Norge har institusjoner over hele landet, som kan hjelpe med å behandle alle former for avhengighet. Kjenner du noen som lider av spillegalskap eller andre avhengighetsproblemer kan du kontakte forskjellige hjelpelinjer som tilbyr faglig ekspertise, og kan veilede deg til den rette type behandling for en bestemt avhengighetstilstand.