Om NORMAL

NORMAL er en norsk organisasjon som ganske enkelt jobber for en regulering av cannabis som er mer fornuftig enn dagens politikk i Norge.

Jobber for respekt og aksept

Organisasjonen ble dannet i 1995. Av ulike årsaker lå den nede, uten drift, i årene fra 2008 til 2013. Sommeren 2013 ble det så besluttet at NORMAL skulle starte opp igjen. Det står en rekke dyktige mennesker bak denne organisasjonen, som nå endelig er synlig og med i første rekke i kampen for en bedre politikk i det norske land. Styret i NORMAL velges for to år og årsmøtet er stedet der beslutningene tas.

NORMAL holder til i hovedstaden, men har også lag i både Tromsø, Bergen og Fredrikstad og forhåpentligvis kommer det flere lokallag til. Skulle du være interessert i å danne ett der du bor, er det bare å ta kontakt med hovedkontoret inne i Oslo.

Henter inspirasjon fra inn- og utland

For å hente inspirasjon er NORMAL også et engasjert medlem av andre foreninger og organisasjoner i både inn- og utland. Her i Norge støtter de Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. De er selvfølgelig med i deres amerikanske motstykke, NORML samt Stop the Harm. Videre gir de sin fulle støtte til en kampanje som kalles «Support Don’tPunish». Alle jobber med samme formål og det er ganske enkelt, men akk så vanskelig, å gjøre de enkelte lands politikk mer human og i tråd med menneskerettighetene alle individer bør være i besittelse av. Cannabisplanten skal kunne anvendes både i medisinsk sammenheng og rekreasjonell av alle voksne mennesker som ønsker dette.

Respekt og regulering

NORMAL vil at voksne brukere av cannabis, og med voksne menes det folk over myndighetsalder, skal respekteres og aksepteres av både samfunnet, men også politikere og myndigheter. Organisasjonen ønsker at norske myndigheter vil se på en modell der cannabis blir regulert av myndighetene på samme måte som alkohol blir det nå. Det vil si at det er myndighetene som bestemmer over slike ting som dyrking og salg. NORMAL ønsker ikke at det skal være fritt frem for alle å selge samt dyrke og bruke cannabisplante, men at voksne mennesker som ønsker å gjøre dette kan gjøre det uten å bli sett ned på eller strafferettslig forfulgt. De ønsker heller ikke at det skal reklameres for bruk, ei heller at produktet skal selges til folk under 18 år.

Hjemmesiden til NORMAL

På hjemmesiden til NORMAL kan du lese deg opp på både organisasjonen og dens virke og norsk ruspolitikk. Dersom du ønsker kan du bli medlem, noe som ikke koster deg mer en enn hundrelapp i året. Du kan både donere samt øremerke pengene du gir til de ulike formålene NORMAL har satt opp. De trenger økonomisk støtte til et stort antall saker, som annonsering, utarbeidelse av materiale og arrangement av kurs og seminarer. De har også en godt oppdatert blogg, der du kan lese mer om de ulike aspektene forbundet med dagens norske ruspolitikk samt den politikken NORMAL jobber for at våre politikere og norske myndigheter skal følge. De mener at dersom den norske befolkning får forelagt fakta, i stedet for villedende informasjon slik myndighetene forfekter, vil flere og flere støtte kampen for legalisering av cannabisplanten og bruken av den blant voksne individer.