Om Marihuanamarsjen

Marihuanamarsjen i Norge ble startet av organisasjonen NORMAL, som jobber for en endring av lovgivningen rundt marihuana. Hva er så meningen med denne marsjen? Jo, det er å protestere mot det norske totalforbudet mot cannabisplanten, som blant annet hasj og marihuana utvinnes fra.

Marihuanamarsjens historie i Norge

Marihuanamarsjen er en årlig foretakelse som finner sted den første lørdagen i mai måned. Siden de som står bak ikke vil at dette arrangementet skal kollidere med markeringer av 1. mai landet over, flyttes marsjen til helgen etter, dersom 1. mai faller på en lørdag. Så da vet du når du skal stille opp!

I Oslo er det andre enn NORMAL som står bak arrangementet, men det har ikke blitt noe dårligere av den grunn. Før endte Marihuanamarsjen faktisk opp i parken bak slottet, men i de senere år er det Kontraskjæret og Kvadraturen nede i sentrum som har fått æren av å være endeholdeplass for alle deltakerne.

Marihuanamarsjen har også hatt sine kontroverser med politiet, som ikke har vært spesielt begeistret for dette årlige tiltaket. I 2000 gikk politiet til angrep på demonstrantene og året etter forsøkte politietaten like godt å forby hele marsjen. Det klarte de ikke og nå foregår den på fredelig vis med over to tusen deltagere. Den kjente professoren i kriminologi, Nils Christie, har vært blant talerne før selve marsjen settes i gang.

Million MarijuanaMarch (MMM)

Denne amerikanske marsjen så dagens lys i 1999 og er selve inspirasjonen bak Marihuanamarsjen i Norge og lignende marsjer over hele verden. Siden oppstarten har mer enn 800 byer i mer enn 70 land hengt seg på. Marsjen har ulike navn i de ulike landene som deltar, men datoen – første helgen i mai – er felles for alle. Million MarijuanaMarch ble startet ut fra et ønske om å hylle en livsstil der bruken av cannabis er et personlig valg. Med andre ord jobber de for legalisering og normalisering av bruken av dette rusmiddelet, som er ulovlig de fleste steder i verden.

Å jobbe mot legalisering av cannabisplanten

Det er mange grupperinger i samfunnet, både foreninger, organisasjoner og enkeltmennesker, som ønsker at bruken av marihuana skal være lovlig innenfor visse, regulerte grenser. Med slike marsjer, som gjennomføres over hele verden, håper de på å få mer støtte og oppmerksomhet rundt sin sak. Det er mange unge som deltar, og de fleste mener at myndighetenes syn på cannabis strider imot den enkelte borgers menneskerettigheter. Vi er frie mennesker i frie land og dermed bør vi også selv få bestemme om vi skal få nytte dette stoffet. Å arrangere slike marsjer, eller demonstrasjonstog som noen sikkert foretrekker å kalle det, er en enkel måte å både synliggjøre kampen samt få med seg flere på laget. Mange vet svært lite om dette temaet og hva marihuana egentlig er eller hvilken virkning den har på kroppen, både fysisk og mentalt. Derfor er det helt nødvendig med slike lavterskel arrangementer, som kan vekke vanlige folk og få flere engasjerte mennesker med på laget i kampen for en mer human narkotikapolitikk.