Om foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for human narkotikapolitikk er en brukerorganisasjon som jobber på grasrota. De holder til i Oslo og derfra går de ut og møter byens misbrukere, de som lever på gata. Disse får så noen å prate med samt noen som gir dem utstyr som bidrar til en tryggere hverdag. Utstyret foreningen deler ut skal redusere skader og smitte blant landets misbrukere og denne hjelpen trengs.

Ved siden av dette krevende arbeidet er de ivrige deltagere i ulike brukerråd og de synes også godt ellers på den samfunnspolitiske arenaen, der de deltar i debatter og skriver innlegg. De tilbyr også forebyggende samtaler og lager brosjyrer myntet på blant annet ungdommer.

Foreningen for human narkotikapolitikk ønsker at narkotika blir avkriminalisert og jobber aktivt for dette. I tillegg mener de det er viktig å opprette sprøyterom, slik at narkomane kan sette sine sprøyter i trygge og rene omgivelser.

Menneskeverd og respekt

For denne foreningen er det menneskeverdet og respekten for enkeltmennesket som teller høyest. Alle er like mye verd og fortjener en annen behandling enn det den norske politikken gir til sine rusmisbrukere. Lederen for foreningen, Arild Knutsen, har vunnet flere priser for sin store innsats for menneskene som lever på denne skyggesiden av samfunnet vårt. Arild selv har også opplevd misbruk av piller og narkotika, så han vet hva dette handler om. Han vet av egen erfaring hva som er galt med systemet og hvilken hjelp som virkelig trengs der ute. Han vet at man kan bukke under, men likevel komme seg opp igjen dersom man får den hjelpen man trenger.

Lederen av foreningen på rehab

Da Arild for et par år siden måtte legges inn på rehab etter å ha havnet tilbake i misbruk, stilte dette store krav til resten av foreningens medlemmer. De vet å støtte hverandre og fortsette den viktige jobben som må gjøres. Flere medlemmer og frivillige har kommet til, og med god opplæring lærer de å håndtere alle skjebnene de møter når de er ute på sine runder samt alle tilbudene de mottar om kjøp og salg av narkotika. Fordelen er at foreningen har medlemmer som har vært der selv og på godt og vondt vet hva dette handler om.

Støtte til Foreningen for human narkotikapolitikk

Som alle andre foreninger er også Foreningen for human narkotikapolitikk avhengig av støtte. Du kan både bli medlem, gi pengegave eller melde deg som frivillig. Alt ordnes via hjemmesiden deres, der du også kan lese om foreningen, deres vedtekter og finne ut om det finnes et lokallag i nærheten av deg. De har i tillegg mye annen informasjon på siden sin, både YouTube videoer og lenker til artikler som på ulike måter omhandler narkotikapolitikken som føres i Norge.

I 2014 fikk Foreningen for human narkotikapolitikk støtte fra Helsedirektoratet. Til nå har de godt over totusen private som bidrar med penger, men de trenger flere. Så er du blant dem som mener at det viktigste arbeidet skjer på grasrota og ved å bidra til forebygging er det bare å melde seg på. Jo mer støtte de får, jo flere kan de hjelpe.