Om Foreningen for en tryggere ruspolitikk

Cannabis er navnet på rusmidler som utvinnes av nytteveksten Cannabis Sativa L og Cannabis Indica. De to mest kjente rusmidlene herfra er hasjisj og marihuana, og det er anslått at dette faktisk er et av verdens mest brukte nytelsesmidler. Intet mindre enn mellom tre og fem prosent av verdens befolkning benytter seg av cannabis, det vil si at godt over 20 millioner mennesker tar seg en blås hver dag. Cannabis kan både spises og røykes, men det er sistnevnte som er den vanligste måten. Rusen man får oppleves av de aller fleste som svært behagelig, men det anbefales ikke at yngre mennesker ruser seg på cannabis. Forskning har nemlig vis at cannabisbruk hos veldig unge mennesker kan lede til psykose.

Norsk ruspolitikk

Bruk av cannabisplanten som et rusmiddel har forekommet siden det tredje årtusen før Kristus. I nyere tid har det spesielt vært hippiebevegelsen som har promotert og, ikke minst, vært kjent for bruken av hasj og marihuana. I Norge har det helt siden 1965 vært total forbud mot å fremstille, lagre, omsette eller bruke disse rusmidlene. Norge har til nå kjørt den hardeste narkotikapolitikken i Europa. Der skrekk og straff har stått i sentrum for en politikk det er tydelig for de fleste at har mislyktes. Å skremme folk fra å bruke, for eksempel, marihuana og hasj har ikke ført til noe annet godt enn overfylte fengsler og et stort antall overdoser.

Foreningen for en tryggere ruspolitikk

Ble stiftet i april 2016. Foreningen ble opprettet fordi man ønsker at forebygging av skade skal være hovedfokuset for politikken Norge fører. De ønsker et skifte fra straff og skremsler til riktig informasjon og omtanke. Ikke minst er de også opptatt av å få med aspektet om menneskerettigheter. De mener det er viktig at brukere av cannabisplanten får helsehjelp, at det for voksne brukere handler om å få ta det hele og fulle ansvar for eget liv og at man kommer lengre med kunnskap enn med straff. For å virkelig demonstrere dette har foreningen også startet Rusopplysningen.no. Her finner du blant annet «De 10 rusvett reglene». Disse reglene kommer med gode tips og råd til hva du bør tenke gjennom og ta stilling til dersom du ønske å bruke eller allerede bruker ulike rusmidler. Alt bygger på at du, som voksen og myndig, er i stand til å ta egne fornuftige avgjørelser så lenge du får kunnskap og informasjon om temaet. Når du vet hva du kan gjøre, er det mindre fare for misbruk som igjen kan føre til store helseskader.

Foreningens hjemmeside

Foreningen for en tryggere ruspolitikk har en god hjemmeside, der du finner mye informasjon om emnet. Visste du for eksempel at regjeringen bruker den nette summen av nesten fire milliarder kroner på straff og skremsler som beviselig ikke har noen som helst virkning? Du kan også bli medlem av foreningen og slik bidra med økonomisk støtte, slik at de kan fortsette å jobbe med dette viktige temaet. De finnes også på Facebook og Twitter, dersom du ønsker å følge dem der.