Kan man få overdose av hasj?

Å få overdose av hasj er ikke vanlig. Når du får en overdose av et narkotisk middel, rusmiddel om du vil, kan man enkelt si at kroppen blir forgiftet. I beste fall oppleves dette ved at du er uten bevissthet eller at du får det svært ubehagelig. Det er dette som gjerne refereres til som en dårlig rus. I aller verste tilfellet leder overdosen til at du stopper å puste, noe som igjen vil medføre at du dør.

Hva er hasj?

I likhet med marihuana, fremstilles også hasj av cannabisplanten. For å lage hasj blander man kvae fra planten med tobakk. Deretter former man dette til klumper som så røykes. Det finnes tilfeller der de spises eller til og med brukes i mat, men det aller vanligste, og i alle fall her til lands, er at det røykes.

I hasj er det intet mindre enn over 400 ulike giftstoffer. Hele 80 av dem har innvirkning på psyken vår. Det vil si på sinnet og din mentale funksjon. Røyker du hasj en eneste gang, vil stoffet bli liggende i kroppen i nær to måneder. Dette er fordi hasj er fettløselig og binder seg opp til fettvev i kroppen. Virkestoffet i hasj heter THC og jo mer du røyker, jo mer THC får du i kroppen.

Virkningene av rusmiddelet hasj

Rusmidler påvirker det sentrale nervesystemet, samtidig påvirker narkotiske stoffer oss på ulik måte. Noe av påvirkningen handler om virkestoffene i rusmiddelet og andre påvirkninger handler om hva som allerede ligger latent i din egen kropp. Med det mener vi ulike sykdommer eller lidelser som du er disponert for, gjerne uten å vite det, og som bruken av ulike rusmidler kan trigge.

Hasj er et nesten beroligende middel som også gir hallusinasjoner. Du blir rett og slett trøtt og en smule sløv. Bruken av hasj, i alle fall om den er hyppig nok, kan medføre psykiske utfordringer. Dette gjelder spesielt om du fra tidligere er disponert for slike ting som angst, depresjoner etc. Da kan dette forsterkes eller bryte ut på grunn av den virkningen hasj har på hjernen.

Mulig overdosedødsfall på grunn av syntetisk cannabis

Tilbake i 2012 ble det rapportert om to dødsfall, der man mener at årsaken er syntetisk cannabis. Det finnes også forskning som viser at bruk av cannabis kan gi brukeren hjerteinfarkt eller hjerneslag. Spørsmålet som gjenstår er om dette skjer med personer som allerede har disse mulighetene liggende latent i kroppen eller om det også kan skje hos folk som er helt friske. Det man dog vet er at røyking av hasj ikke er bra blant helt unge mennesker. Dette kan henge sammen med at hjernen deres ikke er fullt utviklet og at det dermed er større sjanse for at den blir mer skadelig påvirket av hasj enn hjernen til voksne.

Farlig å kombinere hasj med andre rusmidler

Det som er greit å huske på er at hasj for de aller fleste brukerne er ufarlig. Alene leder hasj sjeldent til overdose eller avhengighet. Det er når hasj inntas sammen med andre rusmidler at ting kan utvikle seg helt galt. Som med mye annet er det også her sjeldent bra å kombinere ting. Da vet man nemlig aldri hva som kan skje eller hvilken virkning nøyaktig den kombinasjonen du har inntatt vil ha.

Siden all bruk av hasj er ulovlig her til lands er det større sjanser for at du havner i sosiale problemer ved å bruke hasj. Det vil si at du blir tilhørende en gruppe mennesker som blir utsatt for straffeforfølgelse, dette leder igjen til stigmatisering og andre sosiale utfordringer. Dette er baksider ved bruk av rusmidler, som kan være vanskelig å takle. Men, en overdose skal det altså ifølge all forskning noe til for at du skal få ved å bruke hasj.