Kan hasjrøykere være gode foreldre?

Vi her hos vedvannkanten.no mener at dette er et mangesidig spørsmål. Hasj kommer fra cannabisplanten og gir en behagelig rus, som ikke er avhengighetsskapende i seg selv. Det er svært uvanlig med overdoser, både av dødelig og ikke dødelig art og mange av skadene skyldes gjerne at man starter med hasj i altfor ung alder, kombinerer hasj med andre rusmidler eller er disponent for sykdommer som så blir utløst av hasjbruken.

Et stort spekter av ulike mennesker bruker hasj

Når man hører ordet hasjbruker, ser de aller fleste for seg en nedslitt narkoman eller en ung tulling med en røyk mellom fingrene. Med andre ord er det ikke akkurat et hyggelig bilde. Dette bildet er mye bygd opp av den norske ruspolitikken som bruker skremsel og propaganda for å hindre befolkningen i å bruke narkotiske stoffer. Det finnes også et annet bilde av hasjbrukeren, et mange ikke kjenner til. Og det er den voksne brukeren som hygger seg med en joint en gang imellom for å slappe av. Hasj brukes også av mange som rekreasjon eller i ritualer der også meditasjon og yoga er en del av hele bildet. Det vi prøver å si er at bildet av en person som bruker hasj ikke er ensrettet. Det finnes mange avskygninger, som kanskje ikke kommer så klart frem i dagens ensartede vinkling i media.

Gode foreldre selv om dere er hasjrøykere?

Når man er foreldre er det viktig å kunne ta vare på barna sine døgnet rundt. Det er en del av «jobben» med å ha barn. Å bruke et rusmiddel i samvær med barn, enten dette rusmiddelet er alkohol eller hasj, er ikke lurt. Grunnen er ganske enkel. Rusmidler påvirker hjernen og bruken av dem vil midlertidig nedsette dine evner til å tenke klart eller utføre nødvendige aktiviteter. Det er for eksempel ikke tilrådelig å kjøre bil dersom man er ruspåvirket og skulle det da være nødvendig å få barnet på legevakten, har du ikke bare et problem med å få barnet dit, men du har antagelig også et problem med å bedømme situasjonen.

Langt større konsekvenser

Dersom du ønsker å røyke hasj med barna til stede bør du i det minste ta forhåndsregler, som å ha andre voksne til stede som ikke er påvirket av hasj eller andre rusmidler. Enn så lenge er også all befatning med hasj regnet som kriminell handling og derigjennom også ulovlig. Inntil ruspolitikken i landet eventuelt endres på dette punkt, bør man også vurdere hvor lurt det er å utføre ulovlige handlinger foran dine barn. Dette kan tross alt få langt større konsekvenser enn at barna ser foreldrene sine i sløvere tilstand enn normalt. Å være foreldre og sitte i fengsel er ingen drømmeopplevelse, uansett om man mener at bruk av hasj ikke bør regnes som kriminelt eller ei.

Man kan selvsagt ha lange diskusjoner om bruken av hasj kontra bruken av alkohol, som jo er lovlig. Forskning har vist at hasj er mindre farlig for deg enn alkohol, men så lenge begge er et rusmiddel bør man tenke seg grundig om før man bruker både hasj og alkohol foran barn eller mens man har ansvar for barn som befinner seg under samme tak som deg.

Om du velger å røyke hasj selv om du er mor eller far til et eller flere barn, gjør denne handlingen i seg selv deg ikke til en dårlig forelder. Men det er viktig at du tenker gjennom hva du gjør og hvorfor. Sørg også for at du alltid er i stand til å ta vare på barna dine, det er tross alt de som kommer først. Rusmidler og barn hører ikke sammen. Det er viktig å ha et klart hode, som kan ta raske avgjørelser når det er nødvendig. Derfor er det å røyke hasj noe du bør spare til du har en kveld uten barn? Og så lenge narkotikapolitikken i Norge er som den er, bør du også tenke over om barna dine er klare til å betale prisen dersom du blir straffet for kriminelle handlinger.