Dette må alle foreldre vite om hasj

Hasj og marihuana regnes som milde narkotiske stoffer. Mildt eller ikke, så er det et narkotisk stoff som påvirker sentralnervesystemet og hjernen. I tillegg er det fremdeles et ulovlig stoff i Norge, både når det kommer til bruk, kjøp og salg samt besittelse.

Ting man bør være oppmerksomme på

Hasj inneholder et virkestoff som heter THC. Dette stoffet virker inn på hjernen og gir hallusinasjoner. Det er ikke normalt med dødelige overdoser blant hasjbrukere og stoffet regnes heller ikke som avhengighetsskapende. Det som er farlig i denne forbindelse er dersom brukerne tar hasj sammen med andre rusmidler, som alkohol, heroin og lignende. Sammenblandinger er farlige da man ikke vet hvordan resultatet kan virke inn på kroppen. I tillegg har også studier vist at bruk av hasj og marihuana kan medføre psykose hos mindreårige brukere. Man regner med at dette er fordi at hjernen ikke er fullt utviklet enda. Igjen vil vi presisere, at det nødvendigvis ikke skjer, men er en av de tingene man bør være oppmerksomme på.

Kjenn din tenåring

Noe av det viktigste når man er forelder til tenåringer er å ha god kontakt med tenåringen sin og vite hvilke venner tenåringen har og hvilket miljø tenåringen vanker i. Det er viktig å ikke være kompis og godta alt, men likevel skape en atmosfære der tenåringen vet at han eller henne kan komme og snakke med deg, også når det gjelder bruk av narkotiske stoffer som hasj.

Gjør ditt standpunkt klart og snakk om rusmidler enten du er for eller imot bruken av dem. Snakk om virkninger, hva som kan skje og ellers andre konsekvenser av å bruke alkohol eller ulovlige, narkotiske stoffer.

Tegn på at ungdommen din bruker hasj

Her kommer noen tegn som kan tyde på at barnet ditt bruker hasj.

  1. Marihuana og hasj lukter søtt og denne duften setter seg i hår og klær
  2. Sjekk rommet for brukerutstyr
  3. Vekttap
  4. Vanskeligheter med å sove
  5. Trett om morgenen, utover hva som er normalt for alderen
  6. Klager over munntørrhet
  7. Aggressiv
  8. Dropper ut av skolen
  9. Bytter miljø og venner
  10. Er ikke lenger så nøye med å holde seg ren og pen

Det finnes hjelp å få

Det er viktig å vite at det finnes hjelp å få dersom du oppdager at barnet ditt bruker narkotika. Du kan hente hjelp fra både politi og andre etater. Det finnes muligheter for å komme ut av misbruket på egen hånd, men det aller beste vil nok være å få hjelp og oppfølging fra de som er eksperter på området. Da er det størst sjanse for at dette blir et vellykket opplegg. Siden hasj og marihuana regnes som milde, ufarlige stoffer som ikke skaper avhengighet er det disse stoffene ungdommer på jakt etter spenning starter med. Veien derfra behøver ikke å være kort til andre tyngre og farligere stoffer samt flere kriminelle handlinger, men den kan være det. Derfor er det viktig å få god hjelp fra starten av. Ikke slit med dette alene eller tro at det går over av seg selv. Barna dine krever og trenger klare og gode regler fra tilstedeværende voksne som viser at de bryr seg, også selv om handlingen ikke faller i god jord.